W Ośrodku pracują wykwalifikowani psychologowie, psychoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Pracujemy w podejściu psychodynamicznym, systemowym i poznawczo-behawioralnym.

Przestrzegamy zasad etycznych określonych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa zatwierdzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi - indywidualnie, z parami, z rodzinami oraz grupowo.

Oprócz terapii, prowadzimy również grupy wsparcia, grupy rozwojowe oraz warsztaty.

daria kaszycka

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP).

Ukończyłam czteroletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej, Dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej oraz Studium Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP) w Laboratorium Psychoedukacji. Także Szkolenie I Stopnia Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz Kurs psychologii klinicznej. Doskonalę warsztat na seminariach i konferencjach psychoterapeutycznych.

Prowadzę psychoterapię zorientowaną psychodynamicznie.

Doświadczenie jako psychoterapeuta zdobywałam m.in. w SPS ZOZ Zdroje (oddział rehabilitacji psychiatrycznej), Centrum Psychiatrycznym Żołnierska jako psychoterapeuta grupowy (oddział nerwic) oraz psychoterapeuta indywidualny (Poradnia Zdrowia Psychicznego). Prowadzę psychoterapię indywidualną, par, rodzin, grupową oraz warsztaty rozwojowe.

Kontakt: 602 445 775

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Od niemal 20 lat jestem aktywa zawodowo, pracując w obszarze pomocy psychologicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

W ciągu tych lat współpracowałam między innymi z: MOPR, MOIK, UM, PCPR, domami dziecka, przedszkolami, szkołami. Byłam członkiem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prowadziłam punkt diagnostyczno-konsultacyjny dla rodzin dysfunkcjonalnych, stale współpracuję ze Szczecińskim Towarzystwem Ognisk Rodzinnych, Ośrodkiem Terapii i Rozwoju oraz z Fundacją „Psycholog do domu”.

Pracuję z osobami w różnym wieku, pomagając w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi, problemami emocjonalnymi, uzależnieniami, trudnościami w nawiązywaniu i w podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, poznawaniu samego siebie, korzystaniu ze swojego potencjału, rozwiązywaniu problemów występujących w życiu osobistym i na gruncie zawodowym.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi indywidualnie oraz grupowo. W pracy najczęściej czerpię z nurtów: systemowego, humanistycznego i poznawczo-behawioralnego.

Kontakt Tel. 691 807 183

katarzyna kalinowska

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowałam m.in. w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w gimnazjum, Domu Pomocy Społecznej i SPS ZOZ Zdroje. Prowadziłam zajęcia ze studentami PUM na Wydziale Nauk o Zdrowiu z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz podstaw psychoterapii. Ukończyłam specjalizację z zakresu psychologii klinicznej. Od kilkunastu lat pracuję w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie, gdzie przeprowadzam diagnozy kliniczne i udzielam pomocy psychologicznej.

Kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej zdobywałam w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie – szkolenie: Psychoterapia i Poradnictwo, w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego - Ośrodek Intra w Warszawie oraz Szkolenie I Stopnia Psychoterapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Poszerzam wiedzę z zakresu psychoterapii w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie.

Kontakt 512 387 331

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim (specjalność psychologia kliniczna). Dodatkowo kształciłam się w Gdańskim Centrum Psychoterapii, gdzie ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej. Całościowe, czteroletnie szkolenie z psychoterapii odbyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w różnych szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych stażach oraz jako pracownik w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w szpitalu SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Obecnie pracuję na I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ "Zdroje".

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, zajmuję się również interwencją w kryzysie oraz poradnictwem psychologicznym.

Kontakt 501 125 011

justyna cejrowska

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jestem też magistrem pedagogiki osób dorosłych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu psychoterapii zdobywałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w oddziale psychiatrycznym szpitala SPS ZOZ ZDROJE (staż kliniczny). Doświadczenie psychoterapeutyczne doskonaliłam na I Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ “Zdroje” oraz prowadząc terapię indywidualną w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans – „Więź”

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Zajmuję się również doradztwem indywidualnym i grupowym w sytuacjach kryzysu zawodowego (podjęcie pracy, utrata pracy, konflikty w pracy).

Kontakt 609 177 095

Rozmowa osoby zgłaszającej się z psychologiem lub psychoterapeutą, który rozpoznaje problem i określa, czy i jaka forma pomocy jest potrzebna i najkorzystniejsza. Konsultacja trwa 50 minut. Odbywa się 1-3 spotkań konsultacyjnych.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

forma pomocy skierowana do osób, które:
 • odczuwają dyskomfort w funkcjonowaniu: stres, wypalenie, zaburzenia snu, koncentracji, poczucie osamotnienia, obniżenie poziomu zadowolenia z życia
 • znajdują się w kryzysie np. : choroba, utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty, trudności z zajściem w ciążę
 • odczuwają trudności w kontaktach z innymi np. : bliscy, znajomi, współpracownicy, rodzina
 • cierpią na: depresję, lęki, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia nastroju w okresie ciąży, po porodzie
O podjęciu terapii pacjent decyduje po konsultacji z terapeutą. Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

PSYCHOTERAPIA PARY

pomoc terapeutyczna w sytuacji kryzysu w związku
 • po konsultacji z terapeutą zgłaszający się podejmują decyzję o terapii
 • sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu


PSYCHOTERAPIA RODZINNA

pomoc w kryzysie, w sytuacjach trudnych
 • po konsultacji z terapeutą zgłaszający się podejmują decyzję o terapii
 • sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu


PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

pomoc w formie terapii grupowej odbywa się zawsze po konsultacji wstępnej, grupa liczy maksymalnie 12 osób, spotkania odbywają się raz w tygodniu, 1,5 godziny
 • MŁODZIEŻOWA 16-19 LAT - (grupa rozwojowa dla młodzieży w szkole średniej)
 • MŁODZI DOROŚLI 20 - 26 LAT - (grupa wsparcia dla osób, które mają trudności z wejściem w dorosłość)
 • DOROŚLI - (grupa terapeutyczna dla osób w kryzysie)
 • MŁODE MATKI (grupa wsparcia)
 • SAMOTNE RODZICIELSTWO - (gdy drugi rodzic pracuje daleko od domu , bez drugiego rodzica - grupa wsparcia)
 • DZIECKO A ROZWÓD (grupa wsparcia dla rodziców)
 • NASTOLATEK I JA (grupa wsparcia dla rodziców)
 • PUSTE GNIAZDO... (grupa wsparcia dla osób, których dzieci opuściły dom rodzinny)

Sporządzana przez psychologa, liczba spotkań oraz zakres są określane indywidualnie na spotkaniu z psychologiem

Prowadzimy warsztaty wspierające w rozwoju osobistym, pozwalające lepiej rozumieć siebie i innych, pomagające lepiej radzić sobie ze stresem, porozumiewać się, żyć w relacjach z bliskimi. W swobodnej, wolnej od krytki czy oceny atmosferze można twórczo spędzić czas, zdobywając i doskonaląc umiejętności interpersonalne, osobiste, co pomaga zyskać większą odporność, siłę w rożnych sytuacjach życiowych, społecznych, zawodowych.

Organizujemy warsztaty dla firm - rozwijające tzw. miękkie kompetencje pracowników, zwiększające motywację.

Od stycznia 2016 r. trwa nabór na wiosenne warsztaty.

Informacje o warsztatach i zapisy na stronie Ośrodka Terapii i Rozwoju.

Kontakt:
warsztaty@otir.pl
www.otir.pl
tel. 66 22 44 038

WARSZTATY OFERTA

 • JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM
 • ASERTYWNOŚĆ
 • KOMUNIKACJA W TRUDNYCH SYTUACJACH I NA CODZIEŃ
 • MATKI I CÓRKI<
 • OTIR
  71-614 Szczecin
  ul. Bazarowa 26-28 C
 •    tel. 66 22 44 038